פרטיות ואבטחה

תהליך הרכישה בחנות מאובטח וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי גומות ו/או בידיה.

פרטי הקשר של הלקוחות ישמרו וישמשו לצורך ביצוע ההזמנה. פרטי הלקוחות לא יועברו לאף גורם נוסף.  

אנו מכבדים את זכויות הפרטיות והשמירה על הפרטים האישים, עם זאת לא נוכל להבטיח את ביטחונם של הנתונים שאותם אתם מוסרים .on-line  בעצם הרישום באתר, הלקוח מקבל על עצמו מרצונו החופשי, את סיכוני האבטחה הכרוכים במתן מידע זה.